גישור זוגי

 

כשהזוגיות שלנו במשבר לא רק אנו כזוג חווים את הקרע. לרוב, גם המשפחה הקרובה, הילדים, החברים שותפים לשבר הזוגי ועל כן נדרש גישור זוגי. גישור זוגי הוא מקביל לייעוץ זוגי, ייעוץ זוגי מקצועי כמו גם גישור זוגי יודע לאתר את מקור הרעש, מקור הבעיה ולא רק את הסימפטומים. ייעוץ זוגי מקצועי יודע לאתר את מקור הרעש, מקור הבעיה ולא רק את הסימפטומים. ייעוץ זוגי מהימן יודע להניח את העמדות של כל אחד מהצדדים, לשקף את המציאות ללא משוא פנים ולמצוא את הדרך לאיחוי הקרע הזוגי תוך שמירת פרטיותו של כל צד. ניתן לחיות בזוגיות טובה וניתן לחיות בזוגיות רעה. זה עניין של החלטה אישית. גישור זוגי פותר משברים. יעוץ אפקטיבי מעניק כלים לחיי זוגיות טובה גם לאחר הייעוץ. כמו בכל דבר בחיינו, גם בהליך גישור זוגי עלינו לצפות לסיום המשבר. ציפייה זו מחייבת גם את הזוג עצמו. על כל אחד מבני הזוג לצפות מהשני ומעצמו לפתיחות, לתקשורת אמיתית, לחשיפה וליכולת הקשבה והכלה. ייעוץ זוגי, טיפול זוגי, גישור זוגי, טיוב הקשר הזוגי הינו מהלך שסופו הינו חזרה לחיי זוגיות תקינים. חברות. אהבה. נתינה וקבלה.